top of page

AVELSMÅL

avelsmål.jpg
Avelsmål: Bild

Mitt avelsmål bygger på de fyra grundpunkterna

- Hälsa
- Funktion
- Exteriör
- Mentalitet

Jag tycker det är viktigt att allt samarbetar där inget utesluter det andra. Allt bygger på varandra och jag strävar efter en så bra helhet som möjligt av allt ovanstående i mitt avelsarbete och val av föräldrardjur. Jag har som mål att få fram individer med en så bra helhet av dessa grundstenar där aussien ska vara frisk, har mentaliteten för att vara en trevlig hund i vardagen och samhället men samtidigt vara en arbetande brukshund med dess önskvärda egenskaper och exteriör för det tilltänkta arbetet.

♡ HÄLSA ♡
Jag använder mig enbart av friska föräldradjur i avel. Fria HD och ED, där epilepsi, ögonsjukdomar etc inte förekommer. Utan en frisk hund kommer det vara svårt att få en hållbar hund att arbeta med. I mitt fall en arbetande brukshund. Jag strävar efter så friska linjer som möjligt där jag vill att föräldradjuren hunnit bli minst 3 år gamla vid avelsdebut. Därför att få så mycket hälsoinformation som möjligt innan jag beslutar mig för att använda en hund i avel, eftersom att vissa sjukdomar kan debutera vid en senare ålder.

♡ FUNKTION ♡
Jag avlar enbart på föräldradjur jag anser har en god arbetslust med en nog bra motor och driv för träning samt en vilja att arbeta självständigt och samarbeta med mig som förare som är viktiga egenskaper för mig. För att kunna utföra bruksarbete på en nivå jag strävar efter vet jag att egenskaper som uthållighet, föremålsintresse, arbetslust, samarbete och självständighet är egenskaper som gör det lättare och roligare att bygga vidare på. Har hunden redan har ett bra grundpaket med önskvärda egenskaper att utgå från som valp kommer det bli roligare att utveckla hunden i rätt riktning. Eftersom jag tyvärr ej utvärderat mina hundars vallegenskaper i dagsläget utgår jag från deras bruksegenskaper. Titlar nedärvs inte men jag ser gärna att föräldradjuren är arbetsprövade och håller måttet för vad jag anser är rimligt för att användas i avel. Träning är en del men tävling visar en större bredd hur hunden klarar av miljön, hur uthållig den är och hundens kapacitet och motor att arbeta en hel dag där belöningar inte kommer löpandes. Där visar sig många viktiga egenskaper som kan ge mig god information av hundens förmåga att arbeta en hel dag i en mer krävande miljö.

♡ EXTERIÖR ♡
Jag avlar på så god exteriör som möjligt, med det menar jag att jag följer rasstandarden och försöker eftersträva den så gott det går i mitt val av föräldradjur där rastypiska detaljer är viktiga att bevara. För att klara av bruksarbete krävs en exteriör som håller för det arbetet. En god exteriör effektiviserar det tilltänkta arbetet hunden ska utföra utan att onödig energi går förlorad samt så minskar skaderisken. Jag vill ha välvinklade aussies med effektiva harmoniska rörelser och god benstomme som är balanserade med en genomgående helhet. Jag ser gärna att föräldradjuren är utställda ett flertal gånger för att få en bättre helhet i en bedömning där jag minst eftersträvar kvalitetspriset "excellent" som innebär att hunden har en utmärkt rastypisk exteriör med många goda rastypiska detaljer och en utmärkt helhet. För mig är det en skyldighet att följa rasstandarden för att bibehålla en ras inom alla aspekter.

♡ MENTALITET ♡
Jag avlar på föräldradjur med känd mentalstatus som är skottfasta, socialt trygga, nyfikna, lekfulla och som kan avreagera. Jag ser gärna att föräldradjuren även är KORADE för att även fått bekräftat att hundens egenskaperna vid en högre ålder visat sig vara lämpliga egenskaper för en brukshund. Aussies ska för mig vara trevliga, lättsamma hundar att leva med i vardagen, där dom lätt anpassar sig och är trevliga i sin omgivning. Jag försöker eftersträva så lite vakt som möjligt då jag anser att det idag inte är nödvändigt med överdrivet mycket vakt. Jag ser resursförsvar, rädsla, aggression och utåtagerande egenskaper som mindre önskvärda och något jag inte vill avla på. De mentala egenskaperna är viktigt för att utföra bruksarbete på den nivån jag strävar efter i min avel samtidigt som de mentala egenskaperna påverkar hur lättsamt det blir att trivas tillsammans med en aussie i vardagen och ha en trevlig familjehund som för mig är lika viktigt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Innan jag beslutar mig att använda en hund i avel ställer jag mig alltid frågan: Är det här ett nog bra avelsdjur som jag tror kan medföra något gott för rasen? Det räcker inte med att jag tycker om mina hundar. Jag utgår från alla fyra grundpunkter, både styrkor och svagheter för att fatta ett beslut om min hund är en lämplig avelshund som jag anser är min skyldighet gentemot rasen. Jag avlar för långsiktighet, helhet och behålla det rasstandarden beskriver inom alla grundpunkter.

En stor och viktig del är föräldradjurens linjer, syskon och släkt. Det är inte enbart föräldradjuret i sig som jag behöver ta hänsyn till. Finns allt ovanstående med där en helhet av allt samverkar så anser jag mig ha ett föräldradjur jag tror kan ge rasen något gott. Efter en kull krävs utvärdering av kullen innan jag beslutar mig för att använda eller inte använda dessa linjer mer i fortsättningen. Avel är inte svart på vitt men att göra det man kan är alltid ett steg i rätt riktning. Jag har höga krav på vad jag anser är nog bra för en aussie, jag försöker stärka upp dom svagaste egenskaperna, bibehålla och utveckla dom starka och matcha rätt individer med varandra och jag måste självklart tro på kombinationen. Jag vill få fram trevliga rastypiska aussies som är öppna, framåt, drivna och friska där egenskaper med förutsättningar att kunna vara en arbetande brukshund och samtidigt en härlig familjehund och en trevlig kompis som hänger med på allt. När allt samverkar mycket väl tillsammans uppstår harmoni. Den aussien speglar det jag faller för inom rasen och som är målet med min avel där tanke på hälsa, funktion, exteriör och mentalitet alltid är precis lika viktigt.

Avelsmål: Om oss
Avelsmål: Lista
bottom of page